ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาช้าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว ๙ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาอ้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว ๙ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาช้าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว ๙ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาอ้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว ๙ เมตร สูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2562 ]ซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งทอง - บ้านหาดผาคัน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางเพื่อการเกษตรถมหินย่อยเบอร์ ๑ บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ เพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายทางเพื่อการเกษตร บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑ โดยถมหินย่อยเบอร์ ๑ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9