ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตำบลทุ่งแล้งเคลื่อนที่   15 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2562   15 ม.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   11 ม.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   7 ม.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อ อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561   3 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2561   3 ม.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562   20 ธ.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ชื่อประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือความเดือดร้อนภัยด้านพื้ชจากพายุโซนร้อนเซินติญ   26 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561   15 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(บุคคลในหน่วยงาน)เข้าไปกรอกข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 2561 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29