ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ปาน   ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   23 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าสัก   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีปี 2562   23 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.น้ำชำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2562 0
ประกาศสอบราคา ทต.ห้วยหม้าย   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561    22 ม.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชิ้น   ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 8)   22 ม.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1644/td>