ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างปรับปรุงบ่อขยะพร้อมฝังกลบขยะและกำจัดวัชพืชทำแนวกันไฟตำบลทุ่งแล้ง จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงบ่อขยะพร้อมฝังกลบขยะและกำจัดวัชพืชทำแนวกันไฟตำบลทุ่งแล้ง จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)นมปิดภาคเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแล้ง จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศพด.อบต.ทุ่งแล้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งแล้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแล้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยนาแผ่น) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง ขนาดสันฝายยาว ๙ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10