หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งแล้ง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11