ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน