ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 09.09 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน