ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
ตำบลทุ่งแล้งเคลื่อนที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ ธนิสร อ่อนเป็ง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน