ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.10 น. โดย คุณ ตวงทิพย์ ชนะแสน

ผู้เข้าชม 29 ท่าน