หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนมูล   ธนาคารขยะตำบลดอนมูล   23 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองม่วงไข่   โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ ๔ หน้าป่าช้า ห้วยหิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมฝาปิด บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ ๘ จากบ้าน นายสม เศรษฐพันธ์ ถึงบ้านนายเชลง แบ่งทิศ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมฝาปิด บ้านวังดิน หมู่ที่ ๙ จากบ้านนาย มงคล วังเย็น ถึงบ้านนายเดชา ปินะสุ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 จากบ้านนายมงคล วังเย็น ถึงบ้านนายเดชา ปินะสุ   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสม เศรษฐพันธ์ ถึงบ้านนายเชลง แบ่งทิศ    23 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562    23 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 40-0051 แพร่   23 พ.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1736/td>