ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธื์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2559
 
 
วัดพระธาตุปูตั๊บ
   จำนวนภาพ : 14  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 602  ท่าน


 
สวนรุกขชาติป่ายางงาม
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 511  ท่าน


 
สวนเงาะในตำบลทุ่งแล้ง
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 52  ท่าน


 
  (1)     2      3      4